Moja praca

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 1716

Data publikacji: 27-04-2016

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJA NR 1716 Z DNIA 11.03.2016
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom państw trzecich przebywającym na terytorium RP
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński

Czytaj: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 1716